Skip to main content

Jäsenyys – henkilörekisteriseloste

Johdanto

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterinpitäjä

Siilin Padel ry

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

c/o Padel Vision Oy

Tietäjäntie 2,

70900 Toivala

Yhteyshenkilö

Petteri Pucilowski

Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköposti

040 2208 078, info@siilinpadel.fi

Rekisterin nimi

Siilin Padel Ry:n jäsenrekisteri

Tietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään jäsentietojen ylläpitoon ja jäsenmaksujen keräämiseen sekä pohjana laskutustiedoissa jos jäseniltä laskutetaan muita maksuja. Lisäksi tietoja käytetään seuran sisäisessä viestinnässä.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Syntymäaika, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Sähköposti ja Puhelinnumero

Tietolähteet

Tietolähteenä jäsenrekisterille ovat sähköiset ja/tai paperiset jäsentietolomakkeet (Suomisport).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta Siilin Padel ry:n ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu ja sijoitettu sellaiseen paikkaan, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekistereihin. Henkilötietoja pääsevät näkemään vain järjestelmän ylläpitokäyttäjät käyttäjätunnuksensa ja salasanan kautta. Jäsenrekisteriä pitävät yhdistyksen hallituksen valtuuttamat henkilöt. Yhdistyksen hallituksella on yhdistyslain mukainen velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenistä.

Verkkosivu: PP Web Consulting